Agenda


Lezing Narratieve Taal-Teken Therapie
Doelgroep: Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB'ers, RT'ers in het (speciaal) basisonderwijs en logogpedisten.
Inhoud Een kennismaking met Narratieve Taal-Teken-Therapie, Claudia Blankenstijn spreekt en ook ervaringsdeskundige Marina van Osenbruggen verteld over NTTT binnen haar gezin.
Wanneer Binnenkort een nieuwe datum
Tijd 10.00 uur tot 13.00
Kosten €35,00 p.p.
Waar voorbeeld (praktijkruimte logopedist)
Inschrijving Stuur een mailtje naar info@claudiablankenstijn.nl
Terugkomdag Narratieve-Taal-Teken-Therapie Narratieve Taal-Teken-Therapie® voor oud-cursisten die de 2 of driedaagse cursus in het verleden hebben gevolgd.
Inhoud Nieuwe ontwikkelingen binnen de NTTT. Casus behandelen uit de praktijk van cursisten. Thema uitwerken n.a.l.v. casus, bijvoorbeeld: precieze verbale aansluiting (linguïstisch precisiewerk)
Wanneer april 2017 (datum volgt)
Kosten €150,00 p.p. minimaal 6 deelnemers
Waar Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee
Interesse Heeft u interesse in deze terugkomdag, mail dan naar info@claudiablankenstijn.nlCursus Narratieve Taal-Teken Therapie
Doelgroep: Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB'ers, RT'ers in het (speciaal) basisonderwijs en logogpedisten.
Inhoud In dit weekendarrangement leert u de Narratieve Taal-Teken Therapie in eigen praktijk toe te passen.
Wanneer 3 en 4 juni 2016
Tijd Vrijdag 09.30 uur tot 22.00 en zaterdag 9.30 tot 17.30 uur
Kosten €825,00 p.p.
Waar Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee
Inschrijving www.claudiablankenstijn.nlCursus Narratieve Taal-Teken Therapie
Doelgroep: Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB'ers, RT'ers in het (speciaal) basisonderwijs en logogpedisten.
Inhoud In dit weekendarrangement leert u de Narratieve Taal-Teken Therapie in eigen praktijk toe te passen.
Wanneer 23 en 24 september 2016
Tijd Vrijdag 09.30 uur tot 22.00 en zaterdag 9.30 tot 17.30 uur
Kosten €825,00 p.p.
Waar Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee
Inschrijving www.claudiablankenstijn.nl

Cursus Narratieve Taal-Teken Therapie
Doelgroep: Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB'ers, RT'ers in het (speciaal) basisonderwijs en logogpedisten.
Inhoud In dit weekendarrangement leert u de Narratieve Taal-Teken Therapie in eigen praktijk toe te passen.
Wanneer 18 en 19 november 2016
Tijd Vrijdag 09.30 uur tot 22.00 en zaterdag 9.30 tot 17.30 uur
Kosten €825,00 p.p.
Waar Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee
Inschrijving www.claudiablankenstijn.nl
Lezing Narratieve Taal-Teken Therapie
Doelgroep: Leerkrachten, onderwijsassistenten, IB'ers, RT'ers in het (speciaal) basisonderwijs en logogpedisten.
Inhoud Een kennismaking met Narratieve Taal-Teken-Therapie, Claudia Blankenstijn spreekt en ook ervaringsdeskundige Marina van Osenbruggen verteld over NTTT binnen haar gezin.
Wanneer Binnenkort een nieuwe datum
Tijd 10.00 uur tot 13.00
Kosten €35,00 p.p.
Waar voorbeeld (praktijkruimte logopedist)
Inschrijving Stuur een mailtje naar info@claudiablankenstijn.nl
Lezing Narratieve Taal-Teken-Therapie® voor kinderen met een Taal- & Psychiatrische stoornis en hun ouders
Inhoud Taal- & psychiatrische stoornissen zijn hoog comorbide (Blankenstijn & Scheper, 2003; Elbro, Dalby & Maarbjerg, 2011). Meer dan 82% van de kinderen met een psychiatrische stoornis, zoals AD(H)D, ODD, ASS, Angst- en/of Depressieve stoornis, heeft daarbij ook een taalstoornis op alle gebieden van de taal, zoals de morfosyntaxis (taalvorm), de semantiek (taalinhoud) en de pragmatiek (taalgebruik), terwijl 18% alleen een stoornis heeft op het gebied van de semantiek en pragmatiek, ook wel een semantic-pragmatic disorder genoemd. Deze taalstoornis komt vooral voor bij kinderen met het syndroom van Asperger. Gedetailleerd taalonderzoek naar de taalvaardigheden van elk kind met een psychiatrische stoornis is dus noodzakelijk; dit is niet alleen nodig om zo goed te kunnen verwijzen naar het juiste schooltype (SBO, cluster II of IV), maar ook om zo als ouder, leerkracht of als deskundige binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie goed verbaal te kunnen aansluiten in de communicatie op het taalontwikkelingsniveau van het kind. Vanwege het feit dat ouders meestal als eerste aankloppen met de hulpvraag: ’’Help ik kan niet praten met mijn kind, ik kan er niet mee communiceren, ik krijg geen goed contact!” is de Narratieve Taal-Teken-Therapie® ontwikkeld voor kind en ouder, zodat het kind met de ouder leert praten over eigen levenservaringen (personal narrative) (Blankenstijn, in voorbereiding).
Wanneer recent verleden
Waar De Jutters, Den Haag.
Verslag Klik hier voor verslag
Interesse Heeft u interesse in deze lezing, mail dan naar info@claudiablankenstijn.nlWorkshop De taalbehandeling van kinderen met een semantisch-pragmatische stoornis
Doelgroep: De workshop richt zich tot logopedisten die werkzaam zijn in de praktijk, en die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met taalstoornissen met of zonder psychiatrische stoornissen. Kennis over de taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen is een voorwaarde voor het volgen van deze workshop.
Inhoud In deze workshop zal het behandelen van semantisch-pragmatische stoornissen bij kinderen voorop staan. Na een theoretische inleiding over dit type stoornissen, zal de deelnemer in deze workshop leren om de Narratieve Taal-Teken-Therapie® (Blankenstijn, in voorbereiding) toe te passen.

Deelnemers leren aan de hand van opdrachten om zich deze taalbehandelmethode eigen te maken individueel, in de les, en in de eigen praktijk van alle dag. Naar aanleiding van praktijkillustraties, demonstraties en oefeningen, enz. worden de eigen taaltherapeutische vaardigheden die van pas komen bij de Narratieve Taal-Teken-Therapie® getraind.

Deze taaltherapie is geschikt voor alle kinderen vanaf 4 jaar (met hun ouders) met een taalstoornis, en in het bijzonder voor kinderen met een taal- en psychiatrische stoornis, zoals AD(H)D, ASS, ODD, Angst - en/ of Depressieve stoornis. Ook kinderen met een syndroom, zoals het syndroom van Turner, Waardenburg etc. kunnen veel baat hebben bij deze taaltherapievorm, als mede de kinderen die slechthorend zijn. Voor kinderen die een visuele handicap hebben is deze taaltherapie minder geschikt. Er is ervaring met pubers, (jong) volwassenen en ouderen met deze vorm van taaltherapie. Ook zal een ervaringsdeskundige moeder de laatste ochtend komen spreken.
Begeleiding Claudia Blankenstijn, Klinisch Linguïste, is werkzaam bij Transparant, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Leiden en bij Curium-LUMC, Onderzoekscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Oegstgeest, Nederland. C.J.K. Blankenstijn & Scheper (2003) Language development in children with psychiatric impairment, LOTpublication 82, www.lotpublications.nl. Na inschrijving kunnen de cursisten hun eerste opdracht en leesvoer ophalen op www.claudiablankenstijn.nl na het per email ontvangen van de inlogcode.
Wanneer Datum nog niet bekend
Tijd 9 – 16.30 uur
Kosten € 465 (€ 375 voor Sig-participanten) Uiterlijk tot 2 december 2012 (voorrang Sig-participanten tot 16 december 2012).Minimum 14, maximum 20 deelnemers
Waar Sig Destelbergen
Inschrijving www.sig-net.be