Informatie


Claudia Blankenstijn is als Klinisch Lingu´ste werkzaam binnen de Jeugdgezondheidszorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Zij is verantwoordelijk voor Taaldiagnostiek en Taalbehandeling bij kinderen met psychiatrische problematiek. Zij heeft zich gespecialiseerd in het geven van Taalľ en Communicatiebehandeling aan kinderen en hun ouders in de vorm van Narratieve Taal-Teken-Therapie®
Drie tot twaalf keer (en een enkele keer langer) komt een kind met de ouder vertellen en tekenen over de levenservaringen van het kind. Dit kan van alles zijn, zoals een dagje naar het strand, logeren, het halen van een schaatsdiploma (Afbeelding 1; getekend door kind) of het verlies van een dierbaar huisdier (Afbeelding 2; getekend door therapeut).
Niet de psychiatrische problematiek, maar de taal staat bij de Narratieve Taal-Teken- Therapie® centraal. Doel van deze vorm van taaltherapie is het kind te leren vertellen. Ouders leren gespreks. en verhaal technieken toe te passen om hun kind daarbij te ondersteunen. Wat gezegd wordt, wordt tegelijk getekend door het kind, de ouder en/of door de therapeut, zodat het verhaal zichtbaar wordt en blijft. De belasting voor de taalaandacht en het taalgeheugen van het kind is zo heel gering.
Bij het vertellen leert het kind om een anekdote te vertellen geordend naar bijvoorbeeld plaats (waar?), tijd (wanneer?) en causaliteit (waarom?). Ondertussen werken ouder en therapeut nauw samen om aan te sluiten bij de talige inhoud en communicatieve behoefte van het kind, zodat
ü
  • de verstaanbaarheid verbetert;
  • de begrijpelijkheid toeneemt;
  • het kind taal- en communicatieregels in acht neemt;
  • de communicatiever bijdrage van het kind door de ouder kan worden geaccepteerd;
  • zowel kind en ouder plezier krijgen in samen praten en vertellen over alles dat hen bezighoudt.Tamara tekent over een attraktie in de Efteling. Moeder probeert door te vragen, details over de gebeurtenis te krijgen. Over wat getekend wordt. Door middel van tekenen geeft Tamara antwoord. Je ziet verschilldende emoties terug komen.


Tamara tekent over een bezoek bij de tandarts. Moeder probeert door te vragen, details over de gebeurtenis te krijgen. Over wat getekend wordt. Door middel van tekenen geeft Tamara antwoord.


Tekenen met Claudia - zwemles
Tamara tekent over haar zwemles Moeder probeert door te vragen, details over de gebeurtenis te krijgen. Over wat getekend wordt. Door middel van tekenen geeft Tamara antwoord.