Linkpagina


Hieronder een aantal interessante links..

De Narratieve Taal-Teken-Therapie wordt gegeven bij Transparant Leiden
Zoek op Claudia Blankenstijn voor de trainingen die zij daar geeft.
Ben je in het bezit van een Autipas? Veel autistische kinderen hebben moeite met wachtrijen en de drukte om zich heen. Daarom bieden veel pretparken op vertoon van de Autipas een aantal voordelen. Soms krijgt de houder van de pas korting of mag de begeleider voor een gereduceerd bedrag naar binnen.
Claudia Blankenstijn is als onderzoeker aangesloten bij dit onderzoekscentrum van de UvA.
Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met functioneringsproblemen en hun omgeving via inclusie en integratie. Er is een werking voor professionele hulpverleners en een werking voor breed publiek.
In oktober 2012 lanceerde de Staatssecretaris van VWS de landelijke werkgroep ‘Vanuit autisme bekeken’. Deze werkgroep onderzoekt vanuit het perspectief van mensen met autisme wat nodig is zodat zij beter participeren in de samenleving. Via deze website kunt u het werk van de werkgroep volgen. Claudia Blankenstijn is lid van deze werkgroep.
Viataal is de specialist in communicatie: de organisatie voor beter horen, zien en communiceren.
De C.P. van Leersumschool is een school voor Speciaal Onderwijs cluster-4 en gespecialiseerd in het verzorgen van onderwijs aan leerlingen met autisme. Daarnaast bezoeken ook leerlingen met andere kinderpsychiatrische problematiek de school. Bij het onderwijs staat het individuele kind centraal en wordt gewerkt met de leerstof uit het reguliere basisonderwijs.
Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verbindt de wetenschap met de praktijk. Wij maken wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor zowel de professionals als de ouders.
Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren doordat ze doof of slechthorend zijn doofblind zijn ernstige communicatieproblemen hebben (ernstige spraaktaalproblemen of autisme met spraaktaalstoornissen).
Kletsniet.nl een site voor en door ouders van kinderen met een spraak- taalprobleem.
De Jutters is hét centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in de regio Haaglanden.
[campus]OrléoN gaat uit van de nieuwsgierigheid en leergierigheid van mensen en daarmee ook van het lerend vermogen van de samenleving die zij bouwen. Het doel van [campus]OrléoN is om die zin in onderzoek zichtbaar te maken en waar mogelijk te ondersteunen. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft [campus]OrléoN twee functies die nauw met elkaar verweven zijn. Het is een marktplaats voor vraag en aanbod in ondersteuning bij onderzoek en het is een community van onderzoekers midden in de samenleving.
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.
Vitaal is er voor alle academisch opgeleide vrouwen die werkzaam zijn in het LUMC en die hun opleiding hebben afgerond, Claudia Blankenstijn is lid van deze groep.
Het Autisme Info Centrum is een informatie- en documentatiecentrum voor en door (ouders en partners van) mensen met autisme, waar echter ook anderen van harte welkom zijn. Het is een onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).
MEE Zuid-Holland Noord biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen die met een beperking te maken hebben. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, mensen met een autismespectrumstoornis, chronisch zieken, maar ook de mensen uit hun omgeving.
Het Cursuscentrum is een onderdeel van Auris Dienstverlening. Het aanbod is gericht op ouders van kinderen met auditieve en/of communicatieve beperkingen en anderen die bij deze leerlingen (professioneel) betrokken zijn.
Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS.
De Nederlandse Vereniging voor Autisme en het AutismeFonds organiseren van 2 t/m 9 april 2011 de Autismeweek 2011. Het doel van de Autismeweek is meer bekendheid te geven aan autisme onder het grote publiek en vooroordelen weg te nemen.
Wij leggen op een duidelijke manier uit wat autisme is, hoe u ermee om kunt gaan en welke handvatten en hulpmiddelen hierbij nodig zijn.
Wij richten ons op de behandeling van kinderen met autisme door met name het geven van training, begeleiding en de ondersteuning van ouders en professionals bij de opvoeding en begeleiding van kinderen en jongeren met autisme tot 18 jaar.
Als Tolk Nederlandse Gebarentaal wil ik de communicatie tussen Dove en horende mensen zo soepel mogelijk laten verlopen.
Het gebarencentrum dient voor informatievoorziening en monitoring, productontwikkeling en
beheer van de NGT en taalbeleid.
De NVLF is de beroepsvereniging van en voor logopedisten.
De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) is de wettelijk erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen.
Onderzoek naar de taal van kinderen met het syndroom van Gilles de la Tourette.
Claudia Blankenstijn is lid van Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten

Disclaimer

Claudia Blankenstijn is niet aansprakelijk voor informatie op websites van derden. Deze websites zijn slechts vermeld ter informatie van de bezoeker. Claudia Blankenstijn kan niet instaan voor de inhoud van deze websites of de kwaliteit van de producten of diensten die hierop worden aangeboden.