9 Claudia Blankenstijn narratieve Taal-Teken-Therapie


Laatste update: 09 augustus 2023

WelkomWil je direct inschrijven voor de tweedaagse cursus klik dan hier!

Ouders

Als je als ouder geen contact kunt krijgen met je kind, omdat je kind niet goed kan praten en/of communiceren, dan ben je hier aan het goede adres.

Als wetenschappelijke specialist op dit vakgebied, en als ervaren therapeut kan ik snel meten wat de taalstoornis van elk kind is, wat een kind wel en niet kan zeggen in taal, en waarover het kind wel en niet kan communiceren. Ook kan ik de sterke en zwakke punten in kaart brengen van de taal- en communicatiestijl van ouders.

Vervolgens kunnen ouder en kind bij mij terecht voor verschillende vormen van taaltherapie, waaronder de Narratieve Taal-Teken-Therapie, die ik in de afgelopen jaren heb ontwikkeld. Ouders en kinderen leren van mij de natuurlijke regels voor taal en communicatie kennen en toepassen, waardoor een fijn contact tussen ouder en kind kan ontstaan.

De kinderen krijgen taal 'op maat gesneden' aangeboden, zodat zij bijvoorbeeld de 'gaten' in hun taalontwikkeling alsnog kunnen opvullen, en leren vertellen over eigen ervaringen. Ouders krijgen ter plekke psycho-educatie over de taalontwikkeling van hun kind, en begrijpen zo hoe zij hun kind talig en communicatief het beste kunnen ondersteunen.

De taaltherapie wordt meestal naar volle tevredenheid afgerond. Ouders zijn blij dat zij eindelijk weer kunnen praten met hun kind.

Ik werk in de jeugdgezondheidszorg en ben verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van taalstoornissen bij kinderen, voornamelijk met psychiatrische problematiek.

Bijna alle kinderen met een psychiatrische diagnose, zoals ADHD, ADD, ODD, ASS Angststoornis en Depressieve stoornis hebben daarnaast ook een taal- en communicatiestoornis.

Blankenstijn CJK & AR Scheper (2003) Language development in children with psychiatric impairment, Phd-thesis/ proefschrift Universiteit van Amsterdam, Landeijke Ondezoeksschool Taalwetenschap LOT-publicatie 82, Utrecht: Lotpublicaties (zie ook: www.lotpublicaties.nl)

Professionals

Ook professionals, zoals logopedisten, spraak-taal-therapeuten, en psycholinguïsten, die echt veel verstand hebben van taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen, zijn hier aan het goede adres. Zelfs ambulant begeleiders, psychologen en orthopedagogen kunnen met het volgende hun voordeel doen.

Hoe? Door te lezen over de nieuwe Narratieve Taal-Teken-Therapie (NTTT), als taaltherapie, en zich in te schrijven voor een cursus, waarin de professional kan leren om deze therapievorm toe te passen in het dagelijks werk.

Door het toepassen van de Narratieve Taal-Teken-Therapie kan een professional aan ouders en kinderen leren om de natuurlijke regels voor taal en communicatie toepassen, waardoor een fijn contact tussen ouder en kind kan ontstaan.

Het is een nieuwe stap om als professional een ouder hierin te 'coachen', en in deze tijd ook broodnodig. Individuele therapie van een professional aan een kind is veel te kostbaar, en niet effectief en efficiënt genoeg meer. Voor de overdracht van het geleerde tijdens een therapie-sessie is het nodig dat de ouder als co-therapeut wordt ingeschakeld, zodat ook thuis verder gewerkt kan worden aan het vertellen van eigen ervaringen door het kind onder behandeling.

Professionals leren tijdens een cursus om niet alleen zelf aan de kinderen 'op maat gesneden' taal aan te bieden die past binnen een narratie, maar ook leren zij om de ouders zo te 'coachen' dat zij dat binnen een kort tijdsbestek ook zelf kunnen. Het doel voor professionals is dus om kinderen te leren vertellen over eigen ervaringen, en de ouders te leren om hun kind daarbij talig te ondersteunen. Ook leren professionals tijdens een cursus hoe zij aan ouders psycho-educatie over de narratieve taalontwikkeling van hun kind kunnen geven.

De Narratieve Taal-Teken-Therapie is niet zomaar 'gezellig babbelen tijdens het maken van een tekening', en is ook absoluut niet bedoeld om allerelei onbewuste sociaal- emotionele en cognitieve processen boven water te krijgen, zoals het doel kan zijn van psychiatrische en/of psychologische interventie-technieken. De Narratieve Taal-Teken-Therapie is een taaltherapie met als doel om kinderen met een taalstoornis en hun ouders te leren om de regels voor taal, de regels voor communicatie en de regels voor contact toe te passen. Deze therapie gaat uit van de (talige) mogelijkheden van kind en ouder, en de individuele talige vrijheid wordt met alle respect benaderd.

De NTTT is er voor alle kinderen in het speciaal onderwijs met en zonder psychiatrische stoornis van 4;0 18;0 jaar, maar zelfs zich normaal ontwikkelende kinderen en hun ouders kunnen hun onderlinge verbale communicatie er enorm door verdiepen en verfijnen, waardoor ouders en kinderen elkaar beter en op een fijnere manier kunnen leren kennen.

Sinds kort wordt de Narratieve Taal-Teken-Therapie ook ingezet voor het beperken van het beginnende narratieve taalverlies bij demente en/of afatische bejaarden met hun partner.